قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زحمتکش
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۵ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زارع
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای ایرج
شمس آباد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۶۴ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای کوشان
هروی فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۶۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای جمالی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۴۲ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سروش
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آقایی
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آقایی
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آقایی
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای اخوان
خواجه عبداله فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سام
فرمانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای روشن
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای محمودی
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان
 • ۹۹ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای نوید
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۷۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای فرزاد
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان
 • ۵۲ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای فرزاد
هروی فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای کیهانی
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حیدری
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}