دروس فروشی
 • ۷ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان
 • ۳۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای جوادی
جردن فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای اردشیر
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۶ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای شمیرانی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای شمیرانی
شهید عراقی فروشی
 • ۱ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای دادفر
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۱۲ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قدسی
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سلطانی
ولنجك فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای فلاح
ولنجك فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای فلاح
ولنجك فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۱۹۲ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای فلاح
ولنجك فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان
 • ۱۴۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای فلاح
فرمانيه فروشی
 • ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۴۴۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای حدادی
شريعتي فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقاي ایلیا
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای نصیری
كامرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۶۲ میلیون تومان
 • ۱۷۱ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای امین
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای جوادی
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای جوادی
اقدسيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۲۰۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای کامیار
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۲۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای کامیار
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سلطانی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}