هروی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حقی
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان
 • ۲۴۴ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای دانش
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۳۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مصطفی
مجيديه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۰ اتاق
 • آقاي حسين دستجردي
ولنجك فروشی
 • ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۳۷۲ متر
 • ۵ اتاق
 • آقای فلاح
اقدسيه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای حیدری
اقدسيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۴۶ میلیون تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سلطانی
هروی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آراز
اقدسيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سلطانی
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۰۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
 • ۱۲۱ متر
 • ۲ اتاق
 • اقای نامجو
اقدسيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۹۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سلطانی
هروی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای کهن
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۹ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای همایون
هروی فروشی
 • ۷۴۰ میلیون تومان
 • ۷۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای کهن
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
شريعتي فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای جوادی
دروس فروشی
 • ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۶۰۰ متر
 • ۱۲ اتاق
 • آقاي رضا فتحعلي
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۶ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علی خوش بین
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}