دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۵۲ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پویا
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسعود
اقدسيه فروشی
 • ۳۳ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای کامیار
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
مجيديه فروشی
 • ۳۶۵ میلیون تومان
 • ۴۷ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای طهماسبی
هروی فروشی
 • ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۵۵ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای کوشا
هروی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای کوشا
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای سورنا
جردن فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۳۰۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای مسیحا
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقاي محمد ماهور
دروس فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قدسی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۲ میلیون تومان
 • ۹۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای کارن
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۲۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای کارن
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای کارن
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۴ میلیون تومان
 • ۲۱۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قدسی
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مصطفی بیگی
دروس فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۹۶ میلیون تومان
 • ۱۱۴ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آرش
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان
 • ۱۴۹ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرش
هروی فروشی
 • ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۵۵ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای کوشا
هروی فروشی
 • ۶۷۰ میلیون تومان
 • ۸۴ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای کوشا
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}