هروی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای کاوه
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آرمین
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آرمین
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زارع
هروی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای کهن
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۷۹ میلیون تومان
 • ۷۳ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای زارع
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای تهرانی
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سهیل
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقاي حميد محمدي
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای جهانی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای فرجام
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان
 • ۸۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای شریعتی
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۶۵ متر
 • ۱ اتاق
 • آقاي مجتبي خاني
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای هومن
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سامان
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای شریعتی
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۶۳ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای سامان
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آزاد
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • شیخی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}