میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۸۴ میلیون تومان
 • ۱۳۱ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای هومن
هروی فروشی
 • ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۸۴ متر
 • ۲ اتاق
 • حمید ربیعی
هروی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۲ میلیون تومان
 • ۹۱ متر
 • ۲ اتاق
 • حمید ربیعی
هروی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حقی
هروی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • حمید ربیعی
شريعتي فروشی
 • ۸۱۵ میلیون تومان
 • ۸۴ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای علیا
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قدسی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۶۸ میلیون تومان
 • ۱۲۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای ممتاز
شريعتي فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای رشیدی
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قدسی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۲ متر
 • ۲ اتاق
 • حمیدرضا اردستانی
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حقی
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۳۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای رادان
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آزاد
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۵۸ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای گنجی
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۷۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۶۵ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای گنجی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان
 • ۱۳۱ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای شکیب
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای منفرد
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}