قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای ضیایی
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای هومن
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای هومن
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۵۵ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای رجبی
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
زعفرانيه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بهاری
فرمانيه اجاره ای
 • رهن ۲۳۰ میلیون تومان
 • اجاره ندارد
 • ۸۴ متر۲ اتاق
 • آقای سینا
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای رجبی
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای شهریار
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای رجبی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سورنا
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سورنا
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • مهرشاد مولایی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای رامین
دروس فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • مهرشاد مولایی
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۱ اتاق
 • خانم مسافر
الهيه فروشی
 • ۷۸۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقاي رضا صراف
الهيه فروشی
 • ۱ میلیارد تومان
 • ۷۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقاي رضا صراف
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مصطفی بیگی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}