قيطريه فروشی
 • ۸۶۴ میلیون تومان
 • ۷۲ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای سینا
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۱ اتاق
 • مهرشاد مولایی
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهیار
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان
 • ۹۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای هومن
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۹ تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرمان
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • پویا
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • پویا
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • پویا
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سینا
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سینا
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • پویا
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مصطفی بیگی
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۲۲ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • پویا
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۷ متر
 • ۳ اتاق
 • مهرشاد مولایی
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مهرشاد مولایی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۶ میلیون تومان
 • ۱۳۲ متر
 • ۲ اتاق
 • پویا
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آذرتاش
ظفر فروشی
 • ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقاي رضا فتحعلي
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}