شوک جدید در بازار مسکن

قیمت خانه در تهران پس از یک ماه ثبات، دوباره روندنزولی به خود گرفت و در آبان ماه 1.8 درصد نسبت به مهرماه کاهش یافت. آبان ماه 1398 نرخ مسکن درتهران به ...

ادامه مطلب

وضعیت مسکن در بالا شهر تهران

یکی دیگر از ویژگی‌های خاص این بازار نگاه سرمایه‌ایکلان و پر اهمیت جامعه ایران به مسکن است. در طول تمام سال‌های گذشته بسیاری ازبازار‌ها در کوتاه‌مدت تو...

ادامه مطلب

حذف وام مسکن از سبد خانوارها

با افزایش نرخمسکن طی 2 سال اخیر، وام خرید بانک مسکن اثرگذاری خود را برای متقاضیان آن دربازار مسکن از دست داده و این وام در حالخروج تدریجی از سبد تقاضا...

ادامه مطلب

تاثیر قیمت بنزین بر بازار مسکن

بازار مسکن طیچند ماه اخیر با ثبات روبرو شده و با توجه به رشد چشمگیر قیمت‌ها در سال گذشته اینبازار ظرفیت افزایش قمیت مجدد را ندارد.طی چند هفته اخیر نرخ...

ادامه مطلب

تشویق به فرزندآوری با ارائه تسهیلات اشتغال و مسکن

این طرح سال 91 با هدف بهبود فرهنگ خانواده و افزایش نرخ باروری در مجلس تدوین شد اما به دلیل وجود موانعی از جمله بار مالی آن، پس از دو بار قرار گرفتن در...

ادامه مطلب

پیش بینی وضعیت معاملات مسکن

با وجود افتمعاملات نسبت به سال قبل، منحنی بازار مسکن، نزولی نیست و علت کاهش معاملاتدر دو ماه گذشته، قرار داشتن در ماه‌های محرم و صفر بوده است.تا انتها...

ادامه مطلب

صاحب مسکن شدن معلمان بدون در نظر گرفتن وضعیت استخدامی

درباره ثبت نام در سایت مسکن ملی در شرایط قطعیاینترنت می توان تاکید کرد: مردم نگران نباشند و قرار نیست این شرایط باعثجاماندگی عده‌ای از ثبت نام در سایت...

ادامه مطلب

دامن زدن به دلال بازی با خلاء نظارت در بازار مسکن

با توجه به مشکلات بازار مسکن و بخش اجاره‌بها، میتوان گفت در چند ماه اخیر مستأجران دچار مشکلات و مصائب بسیاری برای تأمین مسکن درکلانشهرها به ویژه تهران...

ادامه مطلب