نگرانی از طرح ملی مسکن و شرایط ثبت نام

نگرانی از طرح ملی مسکن و شرایط ثبت نام

همین اتفاق سبب شد تا در شبکه های اجتماعی اینگونه مطرح شود که برخی کافی نت ها پیش از ساعت 10 صبح به سامانه ثبت نام طرح ملی مسکن دسترسی داشته اند و پیش از بازگشایی آن برای سایر شهروندان، اقدام به ثبت نام کرده اند.معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با صدور اطلاعیه ای، بازگشایی زودهنگام سامانه مسکن ملی برای برخی کافی نت‌ها را تکذیب کرد و گفت: هیچ فرد حقیقی یا حقوقی خاصی دسترسی به این سامانه نداشته و همه ثبت نام ها به صورت متمرکز در ساعت مشخصی آغاز شده است. با این حال برخی شهروندان استان های مذکوراز تبدیل شدن ثبت نام طرح ملی مسکن به پیش فروش اینترنتی خودرو از سوی خودروسازان ابراز نگرانی کرده و نسبت به آن اعتراض دارند.ظرفیت ثبت نام طرح ملی مسکن در کرمانشاه ظرف 10 دقیقه پُر شد که سبب شد بسیاری از خانوارهایی که برای خانه دار شدن به این طرح دولت دل بسته بودند، از خانه دار شدن در آینده نزدیک ناامید شوند. در همان دقایق نخست که سامانه طرح ملی مسکن بازگشایی شد، ظرفیت همدان تکمیل شد. این در حالی است که به دلیل بیکار بودن، تنها امید ودلگرمی ام به خانه دار شدن از طریق این طرح بود که آن هم از بین رفت. 

 در هنگام ثبت نام مسکن ملی، ظرفیت استان قم وبرخی دیگر از شهرها به سرعت پُر شد اما مردم نگران نباشند.بنا داریم تا در صورتی که متقاضیان ثبت نام در طرح ملی مسکن در شهرهایی که ظرفیت آنها تکمیل شده، بیشتر باشد، بعد از غربالگری ثبت نام شده ها و حذف افراد فاقد شرایط مذکور در سامانه و همچنین با ایجاد ظرفیت جدید در شهرهای تکمیل ظرفیت شده و بازسنجی امکان افزودن اراضی جدید به این طرح، بار دیگر ثبت نام در این استان ها از سر گرفته شود.در یکی از شهرها فرم «ج» 60 درصد ثبت نام کنندگان قرمز بود و به طور کلی این شرط برای 25 درصد ثبت نام کنندگان تا کنون، رعایت نشده است که در غربالگری وزارت راه و شهرسازی، این افراد ریزش خواهند داشت.گفتنی است بر اساس قانون ساماندهی و تولید مسکن و همچنین اعلام وزارت راه و شهرسازی، آن دسته از افرادی که در طرح ملی مسکن ثبت نام می کنند، می بایست از سال 1384 به بعد هیچ گونه تملکی در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک نداشته باشند.