انصراف‌دهندگان مسکن مهر

انصراف‌دهندگان مسکن مهر

 انصراف‌دهندگان مسکن مهر که مشمول مسکن ملی نشده‌اند از هفته آینده باید به با مراجعه حضوری به ادارات راه و شهرسازی استان‌ها و شهرستان‌های این مشکل را حل کنند، همچنین پیامک‌های بنیاد مسکن نیز از شنبه 28 بهمن ماه ازسرگرفته می‌شود. متقاضیانی که در ماه‌های آبان و آذر امسال برای مسکن ملی ثبت نام کرده‌اند اما مشمول این طرح نشده‌اند یک هفته دیگر می‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند. اما بخشی از افرادی که مشول دریافت مسکن شناخته نشده‌اند، جزء آن دسته افرادی هستند که در طرح مسکن مهر ثبت نام کرده بودند، اما در ادامه آن انصراف داده و از دریافت واحد مسکونی یا تسهیلات مسکن منصرف شده بودند که این انصراف در سامانه وزارت راه و شهرسازی درج نشده و لذا فرم «ج» افراد مذکور قرمز بوده است.

 متقاضیان طرح ملی مسکن که به دلیل قرمز بودن فرم «ج» از لیست حذف شدند می‌توانند در بازه زمانی یکم تا دهم اسفند ماه امسال با مراجعه حضوری به ادارات راه و شهرسازی استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه در ادامه طرح ملی مسکن حضور داشته باشند.  آن دسته از افرادی که در شهرهای جدید برای دریافت مسکن مهر ثبت نام کرده بودند، ولی از ادامه فعالیت و دریافت واحد مسکونی انصراف داده‌اند اما فرم «ج» آنها همچنان قرمز است، با شرکت عمران شهرهای جدید هماهنگ کرده‌ایم که افرادی که به آنها مراجعه کنند، این مشکل برای آنها برطرف شود.


 در این مرحله 20 هزار سهمیه شهر جدید پرند، تکمیل شد و پس از انجام پالایش، تعداد 9 هزار و 480 نفر، واجد این طرح در شهر جدید پرند شناخته شدند. همچنین تا روز 26 اسفند ماه مرحله پیش‌ثبت‌نام و تکمیل پرونده در شهر جدید پرند انجام می‌شود.

از جمله اخباری که در هفته جاری درباره مسکن ملی منتشر شد، ادامه روند ثبت نام در بنیاد مسکن بود. بر این اساس قرار شد بنیاد مسکن از روز 21 ارسال پیامک به متقاضیان دریافت مسکن در شهرهایی به جز شهرهای جدید و شهرهای بیش از 100 هزار نفر، را آغاز کند. به عبارت دیگر بنیاد مسکن متقاضیانی که خواستار ثبت نام مسکن ملی(به جز متقاضیان شهرهای جدید و شهرهای بالای 100 هزار نفر) هستند را به 10 گروه‌ تقسیم‌بندی کرده است که پیامک حاوی دعوت‌نامه برای ادامه ثبت نام به صورت مراجعه حضوری را از روز 21 بهمن ماه آغاز شده و تا روز 24 اسفند ماه ادامه دارد. پیامک برای گروه اول در روز 21 بهمن ماه ارسال شده و برای گروه دوم از شنبه هفته آینده ارسال خواهد شد.