تفاوت قیمت مناطق مختلف شهر تهران

تفاوت قیمت مناطق مختلف شهر تهران


بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین قیمت آپارتمان در منطقه 18 در دی ماه کمتر از سایر مناطق شهر تهران بوده است. آمارهای منتشره نشان می‌دهد که در دی ماه 98 بالغ بر 10 هزار و 700 فقره معامله در شهر تهران انجام شده است.  تعداد معاملات نسبت به ماه قبل 12.1 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 40.9 درصدی روبرو بوده است.

در آذرماه 98، اصلاح قیمت بنزین، تحریک انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز افزایش ماهانه 8.5 درصدی قیمت مسکن شهر تهران را به همراه داشت، اما در دی ماه این روند تا حدودی فروکش کرده است.میانگین قیمت یک واحد آپارتمان مسکونی در شهر تهران در دی 98 بالغ بر 13 میلیون و 809 هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 40 درصدی داشته است. در بین مناطق 22 گانه شهر تهران قیمت آپارتمان در منطقه یک با میانگین متری 30 میلیون و 164 هزار تومان بیشترین قیمت را به خود اختصاص داده است.از طرفی منطقه 18 با میانگین قیمت 6 میلیون و 529 هزار تومان کمترین قیمت را دربین مناطق تهران نصیب خود کرده است. کمترین تعداد معاملات نیز با عدد 81 فقره مربوط به منطقه 19 و بیشترین تعداد معاملات مربوط به منطقه 5 با هزار و 739 فقره به ثبت رسیده است.