وضوح تخلفات سازمان املاک و مستغلات مربوط به دوره مدیریت قالیباف

وضوح تخلفات سازمان املاک و مستغلات مربوط به دوره مدیریت قالیباف

به موجب بند ج  ماده 44 آیین نامه مالی شهرداری ها و بند30 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور ‌رسیدگی نهایی و ممیزی حساب شهرداریها به وسیله شورای اسلامی شهر از طریق بررسی گزارشهای مالی و گزارش حسابرسان مذکور و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی انجام گیرد.

حسابرسی از  سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران مربوط به سال 1393 توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند(دارای درجه کیفی ب بر اساس رتبه بندی جامعه حسابداران رسمی ایران) انجام شده است.  حسابرس منتخب شورا با ذکر 15 بند (بندهای 4 تا 18) به عنوان مبانی اظهار نظر مشروط بر مواردی که تحریف صورتهای مالی و محدودیت در رسیدگی در مجموع و یا به تنهایی دارای اثر با اهمیت ولی غیر اساسی بر صورت مالی باشد گزارش حسابرسی خود را به صورت مشروط ارائه نموده است؛ گزارش مشروط یک نوع اظهار نظر مقبول است اما به استثنای مواردی که در بندهای مبانی تعدیل اظهارنظر بنا به دلایل فوق ذکر گردیده و در بند اظهارنظر نیز استثنا شده باشد. در این گزارش موارد متعددی از تخلف در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران اشاره شده است. واگذاری های غیر قانونی متعدد املاک شهر تهران که متعلق به مردم شهر تهران است مشهود در این گزارش آمده است.

 در ارزیابی  کلی صورت های مالی و گزارش حسابرس منتخب شورا درباره این سازمان، عدم رعایت شفافیت در صورت های مالی و قراردادها و نیز مباحث مالیاتی مکررا مشاهده گردیده است ، همچنین عدم پایبندی به رعایت اساسنامه نیز در این سازمان و مصوبات شورای شهر تهران مشهود است.  سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران خلاف قاعده و قانون املاک متعددی را بر خلاف مصوبات و الزامات قانونی مصوب شورای اسلامی شهر تهران را به افراد، شخصیت های حقیقی، حقوقی و افراد متعدد واگذار کرده که دستگاه قضایی لازم است نسبت به این موارد ورود پیدا کند.  فهرست تخلفات خیلی بلند است که مهم ترین آن ها پلاک های ثبتی متعلق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که به مبلغ 54 میلیارد تومان بدون رعایت آیین نامه و قوانین و مقررات و عدم رعایت قیمت رسمی کارشناسی تملک شده است .همچنین داد و ستد پلاک های ثبتی متعدد به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون ضوابط و مقررات واگذار شده است. دیگر بدهی سازمان به اداره کل امور مالی شهری تهران است.  عدم ارسال تائیدیه تطبیقی بدهی 546 میلیارد تومانی با اداره کل امور مالی شهرداری تهران وجود دارد. ملک محل استقرار خود سازمان ، مخارج سرمایه ای مرتبط با محل استقرار فعلی سازمان بدلیل تعلق به شهرداری منطقه 12 به عنوان دارایی ثابت در نظر گرفته شده است که طبق تبصره 31 بودجه عمومی سال 93 باید مال الاجاره املاک و دارایی های ثابت در اختیار سازمان ها نقدا به حساب درامد عمومی شهرداری تهران واریز گردد که نشده، از این موارد است.  بدهی مالیاتی، مالیات عملکرد، مالیات ارزش افزوده مواردی از عدم شفافیت است که در گزارش حسابرسی به طور مفصل آمده است.  عدم رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی، عدم اخذ مجوز برای پرداخت پاداش به مدیران، عدم ارائه صورت تطبیق عملیات سازمان، صورت تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب برای سال مالی 1393 به پیوست صورت های مالی ارائه نگردیده است. که نقض بودجه 93 بوده است، عدمن رعایت اساسنامه خود سازمان در بندهای مختلف،  عدم انجام تکالیف مقرر در شورای سازمان، تاخیر شناسایی برخی املاک، تاخیر در شناسایی واگذاری برخی از املاک و مستغلات متعلق به شهرداری تهران و عدم ارائه صورت ریز املاک قابل واگذاری مورد تایید کمیسیون تبلفیق شورای اسلامی شهر تهران بررسی و تطابق املاک و مستغلات برای حسابرس شورای اسلامی شهر تهران میسر نگردیده است، واگذاری چند فقره پلاک ثبتی ، عدم اجرای ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشویی از برخی موارد دیگر است.

 پیشنهاداتی در این رابطه عنوان شده که ده تکلیف برای سازمان املاک و مستغلات، دو تکلیف برای شهرداری تهران و سه تکلیف برای شورای شهر تهران مقرر شده است. در این راستا به . شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد شده که حداکثر تا پایان سال 1397 نسبت به بررسی و تصویب آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران اقدام لازم را به عمل آورد. همچنین کمیسیون برنامه و بودجه شورا ،پس از دریافت گزارشات تکالیف مندرج در این مصوبه نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را حداکثر ظرف مدت یک ماه به شورا ارائه نماید.   دیگر کمیسیون حقوقی و نظارت مکلف شود نسبت به بررسی موارد غیر قابل ارجاع به دستگاه قضا اقدام و نتیجه نهایی را ظرف مدت یک ماه به هیئت رئیسه شورا ارائه کند.

 در گزارش حسابرسی آمده است در خصوص حفظ امانت املاک شهرداری تهران و واگذاری آن تبدیل دارایی ها بر خلاف قوانین و مقررات وجود دارد که فهرست این املاک بذل و بخشش و یا بدون ضوابط و مقررات واگذار شده که صرفا بنا به تشخیص یک فرد و مقام بلند پایه در شهرداری تهران این املاک واگذار شده است جز تخلفاتی است که در گزارش حسابرس شهرداری تهران در سال مالی 93 تهران مشهود است.