درآمد 700 میلیاردی از مالیات بر املاک لوکس

درآمد 700 میلیاردی از مالیات بر املاک لوکس

بررسی جداول درآمدی لایحه بودجه نشان می‌دهد، سال آینده درآمد 700 میلیارد تومانی از محل مالیات جدید املاک لوکس اخذ خواهد شد.

 نکته جالب توجه اینکه مشخص نیست چرا کمیسیون تلفیق این مالیات را تنها برای املاک مسکونی لوکس قرار داده و نه‌تن‌ها اشاره‌ای به سایر املاک

از جمله واحدهای تجاری نکرده، بلکه به نظر می‌رسد یک نوع معافیت نیز برای املاک تجاری قرار داده‌است.


کمیسیون تلفیق در حالی این مالیات جدید را برای املاک مسکونی لوکس وضع کرده‌است که هنوز هیچ خبری از وضعیت نهایی لایحه وزارت اقتصاد

در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه املاک در دست نیست.