تامین زمین برای 23530 واحد مسکن اقدام ملی

تامین زمین برای 23530 واحد مسکن اقدام ملی

تامین زمین برای 23530 واحد مسکن اقدام ملی به متراژ 1.8 میلیون متر مربع در تمام شهرستان‌های استان تهران انجام شده است.  به زودی فراخوان انتخاب سازنده برای واحد‌های اقدام ملی تولید مسکن براساس جدول مشخصات فنی سازندگان که شامل سنجش امتیازات فنی، مالی و مدیریتی است، اعلام خواهد شد و چهارچوب این اقدام با نظارت سازمان ملی زمین ومسکن صورت خواهد پذیرفت. طرح اقدام ملی زمان اتلاف وقت نیست و پس از ابلاغ کار به پیمانکاران می‌بایست، سازندگان و پیمانکاران کار را به سرعت و در سه شیفت کاری شروع کنند. در این زمینه همراه با شروع کار، مراحل اخذ مجوز و پروانه انجام خواهد شد و هیچ پروژه‌ای نباید معطل پروانه بماند.در این زمینه تابع قوانین و تصمیمات شورای فنی استانداری و تامین شورای مسکن استان هستیم.

از ابلاغ برای مسئولان پروژه‌های اقدام ملی در هر شهرستان اطلاع رسانی شد که طی هفته آتی مسئولان مرتبط مشخص خواهند شد.