فرمانيه فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
فرمانيه فروشی
 • ۱۶ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان
 • ۲۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • غرا
فرمانيه فروشی
 • ۹ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • شعبانی
فرمانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • غرا
جردن فروشی
 • ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • فراز
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۱ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • خشایار
جلفا فروشی
 • ۳۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۳۲۰ متر
 • ۴ اتاق
 • دومان
دزاشيپ فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • طیبی
جردن فروشی
 • ۱۳ میلیارد و ۶۷۱ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • فراز
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • غرا
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۱۵ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • شعبانی
پاسداران فروشی
 • ۱۵ میلیارد و ۴۴۴ میلیون تومان
 • ۲۵۶ متر
 • ۴ اتاق
 • حامدی
شهید عراقی فروشی
 • ۹ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۲۶۰ متر
 • ۴ اتاق
 • میلاد
قيطريه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • دانا
هروی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • حامدی
جردن فروشی
 • ۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • غفاری
فرمانيه فروشی
 • ۲۵ میلیارد و ۹۲۵ میلیون تومان
 • ۳۰۵ متر
 • ۳ اتاق
 • شعبانی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای تارخ
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • دهلرانی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}