پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان
 • ۲۸۰ متر
 • ۴ اتاق
 • فردوس
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۹ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زیباکلام
دروس فروشی
 • ۷ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان
 • ۲۰۵ متر
 • ۳ اتاق
 • مهراس
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای نوبختی
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۶ متر
 • ۲ اتاق
 • عابدی
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • پهلوان
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۷ متر
 • ۳ اتاق
 • مفاخری
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان
 • ۹۸ متر
 • ۲ اتاق
 • عماد
هروی فروشی
 • ۹ میلیارد و ۴۵۵ میلیون تومان
 • ۲۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • بردباری
قلهک فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهرشاد
دروس فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مهاجر
قلهک فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • مهاجر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۶۷ متر
 • ۱ اتاق
 • مفاخری
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۸۲ میلیون تومان
 • ۷۲ متر
 • ۲ اتاق
 • مهراس
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • عابدی
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۴۲ متر
 • ۱ اتاق
 • عابدی
دروس فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مهراس
دروس فروشی
 • ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۷۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای مهرشاد
شمس آباد فروشی
 • ۱ میلیارد تومان
 • ۵۳ متر
 • ۱ اتاق
 • کمالی
دروس فروشی
 • ۱۳ میلیارد تومان
 • ۲۴۵ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای مهرشاد
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}