رشد قیمت در برخی مناطق تهران

مناطق 18، 10، 9، 17 و 20 بیشترین افزایش و مناطق 2، 1، 5، 12 و 6 به ترتیب کمترین افزایش قیمت را در بازار مسکن شهر تهران در بازه زمانی دو ساله منتهی به ...

ادامه مطلب

وضعیت مسکن بعد از کرونا و بازگشت خریداران به بازار

تازه‌ترین آمار‌ها از وضعیت بازار مسکن، حکایت از آن دارد که کرونا، اثر خود را به شدت روی بازار مسکن گذاشته است. تازه‌ترین آمارها، از ارزان شدن خان...

ادامه مطلب

افزایش ناگهانی و شدید قیمت مسکن مهر کیسون پرند

در حالی واحدهای مسکن مهر کیسون پرند باید حدود 8 سال قبل تحویل متقاضیان می‌شد که در جدیدترین اتفاق آورده متقاضیان پس از 8 سال خلف وعده 20 میلیون تومان ...

ادامه مطلب

نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

کارنامه دولت در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده در سال‌های اخیر در عین حال که از مردودی عملکردهای انجام شده برای رسیدن به اهداف قانونی تعیین‌شده در این حو...

ادامه مطلب

پرسش هایی در رابطه با قیمت مسکن

بخش عمده دشواری‌های پدیدآمده در بازار مسکن که موجبات محرومیت گروه کثیری از شهروندان را از مسکن مناسب فراهم کرده، ناشی از بروز پدیده تقاضای سفته‌بازانه...

ادامه مطلب

غیر طبیعی بودن دو برابری شاخص بورس در قیاس با رشد قیمت مسکن و سکه و ارز

 رشد بیش از دو برابری شاخص بورس در قیاس با رشد قیمت مسکن و سکه و ارز، غیرطبیعی است و باید جلوی سفته‌بازی در این بازار گرفته شود.  ...

ادامه مطلب

پیش بینی و انتظارات از بازار مسکن در ماه های آینده

با تشریح وضعیت بازار مسکن طی ماه‌های پیش‌رو گفت:هیچ دلیلی برای افزایش قیمت مسکن به صورت ویژه در بهار امسال وجود ندارد. درباره وضعیت بازار مسکن در...

ادامه مطلب

آخرین نتایج مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص زلزله

با توجه به پس لرزه‌هایی که در حال رخداد است، زلزله 5.1 زلزله اصلی بوده و احتمال اینکه پیش لرزه‌ای برای زلزله بزرگتر باشد، بسیار اندک است. مسکن و ...

ادامه مطلب

کاهش قیمت مسکن نسبت به اسفند 98

بررسی  ها حاکی از آن است که طی فروردین 99 نرخ مسکن در تهران نسبت به اسفندماه 98 کاهش یافته است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و شه...

ادامه مطلب